* ZÌ CAMÈNA * 'Ncuntrive la Musa, ca i la cunosce, ma me parètte na cica moscia: - Zì Camè t'è succiése cò cosa? Te vére na 'nticchia pensiérosa.- / - Se puiesìe só tutt'a na manèra, l'utema lètta 'nsacce chiù qual'èra. Ruoppe tante che stònghe qua ancora nen v'arrive a 'mparà. Ve pensate ca la puiesìa è na pazzièlla, chiéna re zucchere cumm'a na caramèlla, ma la puiesìa è na viéstia 'ncuastita, tèra raspà cumme raspa la vita, tèra tené glie fuoche c'appiccia y a smurzaglie 'nte rà repiccia. - / - Zì Camè, quanta vòte me ne pènte! La puiesìa è frèsteca, nen f'a dìtte pe niènte. Te pare ca la sié chiappata, éssa toglie y se n'è scappata. Se pure la chiéppe y la riégge strétta, trova glie viérse re fà cò caliétte. Te tiéra st'attiénte ca 'nte le crire, ma s'avènta y se regìra. Se cò vòta t'arrèsce a manzàlla, tiéra ì lèste a recupiàlla y quanne mèsa mèsa la sié cupiata, sié fatte pruopia na bèlla suràta. Tutta sa fatìa y sènza paià! Ma 'nte pare ca truoppe stam'a fà ? -

POESIE DIALETTALI, RACCONTI UMORISTICI, RACCONTI, VARIE

Casella di testo:

 

 
                                    Michelina De Cesare

SITO DEDICATO A CHI AMA LEGGERE E SCRIVERE

* NA VOLEPE * Na volepe, maddemane, sta fà 'ncuastì glie cane. Gli'abbaiatorie che rentònna fa sbanì gli'uteme suonne.Se sènte sbuscecà pe glie frattune. Se sènte zumpà pe glie metune. È n'appuglie re cane allaccate c'useméine a tutt'j late. Y chiglie che stanne attaccate se 'ncuastiscene pègge re gli'ate y chiamene ra luntane ca vulissene rà na mane... S'arrajene pègge 'ntramiénte y s'abbiene cumm'a ne viénte. Pe la sélva quasce a sbanì y può re bòtta a revenì, annanze y arrète currènne appasemate ma sèmpe abbaiènne... Y la volepe glie 'mpiccia la vènta finacché 'nce capiscene niènte. Chi le sa, la possene accire, addò s'annasconne a rire. Aglie pagliare, ne cane viécchie, pur'addurmite scotra le récchie y se fa 'nsuonne na mèsa rugliata, ca forse se sònna ca l'è chiappata.